Stuck on Peak to Peak Gondola no reason to be Alarmed. Apparently

Stuck on Peak to Peak Gondola no reason to be Alarmed. Apparently